Ljubezen sta prostor in čas, merjena s srcem.

Ljubezen sta prostor in čas, merjena s srcem.
Marcel Proust