My shopping – Začetek

  • -

My shopping – Začetek

Tags : 

Ideja o izdelavi tiskanega vodiča je nastala pri manjših in srednje velikih podjetnikih, ki so izpostavili predvsem težave oglaševanja in seveda cene le-tega. Glavni problem, ki so ga podjetniki izpostavili je v visokih cenah oglaševanja tako tiskanega kot tudi elektronskega oglaševanja. Poleg cene pa so navedli tudi lastno preobremenitev pri delu (osnovno delo zahteva veliko časa, tako da za oglaševanje ne ostane veliko časa).
Na podlagi izraženih idej smo za mesto Velenje zasnovali prvi tiskani vodič My shopping, ki je izšel v mesecu juliju 2016 v nakladi 10.000 izvodov. Razdeljen je bil preko Pošte Slovenije v vse individualne hiše v Velenju ter stanovanjske bloke.
FB stran smo  postavili 18. 7. 2016 zvečer in povabili prve prijatelje ter objavili e-verzijo tiskanega vodiča My shopping.


Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar